HRM

De flesta ledare i framgångsrika företag delar uppfattningen om att engagerade och motiverade medarbetare är avgörande för framgång. I samband med att en organisation behöver tillsätta, förändra, utveckla, avveckla så behövs det ibland EnPartner ytterligare att konsultera med.

Ett konkret exempel kan vara i samband med en rekrytering där det ofta sker ett förändringsarbete i organisationen. Det är inte bara den nya kollegan som behöver bra förutsättningar utan även befintliga personer i organisationen påverkas också.

Genom olika verktyg och metodik kan vi hjälpa såväl stora som små företag med HR-relaterade frågor.

 
HRM-enpartner

 

 

Vill du veta mer?

Skicka så hör vi av oss!