Vi lever i en tid då allt fler väljer att starta eget samtidigt som ”vanliga” anställningar blir mer och mer individanpassade och specialiserade. I den sociala medians tidevarv där väldigt mycket tycks gå ut på att man behöver vara någon som helst är lite bättre än alla andra, skulle man kunna tro att facket överlevt sig själv och spelat ut sin roll, men sanningen är förmodligen den att fackföreningsrörelsen behövs mer nu än på många år.

Kapitalismen och individualismens baksida är nämligen att anställningstryggheten minskar, löneskillnaderna växer och klyftorna mellan olika grupper i samhället ökar i en oroväckande snabb takt. Dessa klyftor växer särskilt snabbt i Sverige men trenden är densamma för större delen av norden..

Klyftor på arbetsmarknaden

Att bryta denna utveckling är i första hand en politisk utmaning. Särskilt utmanande är att lyckas få personer som idag står långt ifrån en anställning i arbete. Denna utmaning delar Sverige främst med grannländerna Norge och Danmark och beror bland annat på att de flesta nordiska jobb kräver skandinavisk språkförståelse och enbart goda engelskakunskaper är sällan tillräckligt för att få anställning

Men det finns även andra problem på arbetsmarknaden. Anställningsvillkoren har ändrats mycket och snabbt, tidigare var de flesta fastanställda, idag är stora grupper anställda vid betalningsföretag, andra är timanställda och andra driver eget. Den tidigare homogena arbetsmarknaden är numera extremt heterogen vilket ställer fackföreningar inför stora och nya utmaningar.

I Sverige är fackmedlemskapen inte längre flesta bland vanliga arbetare, anslutningsgraden bland arbetar är visserligen fortfarande höga 6 av 10 eller 60% men numera är faktiskt en ännu högre andel tjänstemän fackligt anslutna hela 7 av 10 eller 70%. Tjänstemännen ställer andra krav på facket än vad arbetarna gör, bland annat är den personliga tryggheten viktigare för denna grupp än för arbetarna där kollektivavtalen är centrala.

Det är ingen slump att tjänstemannafacket Unionen som växt snabbast och mest de senaste åren nu är det största fackförbundet i Sverige, medlemsförmåner som karriärscoachning och inkomstförsäkring tilltalar tjänstemän i högre grad än blockader, strejker och kollektivavtal.

Tiden då facket tog till storslungan vid varje konflikt tycks vara över. Hamnarbetarkonflikten i Göteborg som rönt mycket uppmärksamhet i media och Hamnarbetarförbundet har fått utstå mycket kritik för sitt agerande. Samtidigt går det faktiskt att hävda att Hamn4:an faktiskt bara gör det som facket alltid gjort.

Postat januari 22, 2018 januari 22, 2018 Kategorier Uncategorized